Polityka prywatności Nowoczesna Firma S.A.

I. Informacje ogólne

1. Platforma internetowa www.smartlearning.eu (dalej: „Platforma”) jest prowadzana przez Nowoczesna Firma S.A., ul. Puławska 457, 02-844 Warszawa, NIP: 591-153-79-19, REGON: 140047036 wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000372498 (zwaną „Administratorem”).
2. W ramach działalności Platformy mogą być zbierane, przetwarzane i wykorzystywane dane użytkowników (dalej: „Użytkownicy”), w tym dane osobowe.
3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Platformy pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Administrator.
4. Dane Użytkowników mogą być zbierane w wyniku ich dobrowolnego podania przez Użytkowników, stosowania plików cookies oraz stosowania przez Administratora narzędzi opisanych poniżej.
5. Zbierane mogą być ponadto informacje o adresie IP Użytkownika, czasie nadejścia zapytania i wysłania odpowiedzi, adresie strony internetowej, z której Użytkownik został przekierowany do strony internetowej www.smartlearning.eu oraz rodzaju oprogramowania, z którego korzysta Użytkownik. Informacje te są wykorzystywane dla celów administrowania stroną internetową oraz tworzenia statystyk i analiz.

II. Dane osobowe

1. Administratorem danych osobowych Użytkowników jest Administrator.
2. Administrator za pośrednictwem Platformy może zbierać, a następnie przetwarzać dane osobowe w celach takich jak:
1) skontaktowanie się z Użytkownikiem,
2) dostarczanie Użytkownikowi informacji handlowej za pośrednictwem adresu e-mail,
3) statystyki i analizy zachowań Użytkowników na Platformie.
3. Administrator może udostępnić dane Użytkowników twórcom produktów cyfrowych i swoim podwykonawcom (podmiotom, z usług których korzysta przy przetwarzaniu) takim jak dostawcy usług i rozwiązań informatycznych, czy podmioty świadczące usługi informatyczne.

4. Użytkownikowi, którego dane dotyczą przysługują następujące prawa:
1) prawo dostępu do danych osobowych;
2) prawo do sprostowania danych osobowych;
3) prawo do usunięcia danych osobowych;
4) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
5) prawo do żądania kopii danych;
6) prawo do przeniesienia danych osobowych;
7) prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;
8) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
5. W przypadku, gdy przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody, Użytkownik, którego dane dotyczą ma również prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych
osobowych w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawemprzetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

III. Pliki cookies i narzędzia wykorzystywane na stronach internetowych
1. W ramach działalności Platformy wykorzystywane są pliki cookies zapisywane w urządzeniach końcowych Użytkowników. Przez wykorzystywanie plików cookies należy
rozumieć ich przechowywanie i uzyskiwanie do nich dostępu przez Administratora.
2. Pliki cookies stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której
pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym, treść (np. identyfikatory akcji) oraz unikalny numer.
3. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
1) dostosowania zawartości Platformy do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania z niej. W szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika i odpowiednio wyświetlić Platformę, dostosowując ją do jego potrzeb i preferencji;
2) tworzenia statystyk i analiz dotyczących korzystania z Platformy;
3) korzystania z narzędzi informatycznych, o których mowa w pkt III.
4. W ramach Platformy stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies, session storage) oraz „stałe” (persistent cookies, local storage). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym
Użytkownika do czasu wygaśnięcia sesji (np. opuszczenia Platformy usunięcia ich przez Użytkownika, lub wyłączenia oprogramowania). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w
urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
5. Wykorzystywanie plików cookies nie powoduje zmian konfiguracyjnych w urządzeniu końcowym Użytkownika i oprogramowaniu zainstalowanym na tym urządzeniu.
6. Domyślne ustawienia przeglądarek internetowych dopuszczają zapisywanie plików cookies w urządzeniach końcowych użytkowników stron internetowych. Ustawienia te mogą jednak każdorazowo zostać zmienione przez Użytkownika.
7. Użytkownik ma możliwość określenia warunków wykorzystywania plików cookies za pomocą ustawień oprogramowania (przeglądarki internetowej) zainstalowanego na jego urządzeniu końcowym. Zmiana może polegać na częściowym lub całkowitym ograniczeniu możliwości zapisywania plików cookies na urządzeniu końcowym użytkownika.
8. Administrator informuje, że zgodnie z przepisami ustawy prawo telekomunikacyjne, zgoda użytkownika końcowego na przechowywanie informacji lub uzyskiwanie dostępu do informacji już przechowywanej w telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym użytkownika
końcowego, może być wyrażona przez użytkownika również za pomocą ustawień oprogramowania zainstalowanego w wykorzystywanym przez niego urządzeniu końcowym.
W przypadku zatem gdyby użytkownik nie chciał wyrazić takiej zgody, powinien dokonać zmiany ustawień przeglądarki internetowej.
9. Szczegółowe informacje w zakresie zmiany ustawień przeglądarki dotyczących plików cookies oraz ich usunięcia uzyskać można na oficjalnej stronie internetowej konkretnej przeglądarki.